دهیار باغکلک خبر داد

ساخت چهار حلقه پل و ۵۰ متر جدول کشی با اعتباری به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ دویست میلیون ریال

اکبر رادی با بیان اینکه معابر روستای باغ کلک مناسب نبود گفت: در زمان های بارندگی معابر این روستا و منازل دچار آبگرفتگی می شدند.

 

وی گفت: جدول گذاری و ساخت ۴ حلقه پل  ارتباطی معابر این روستا با اعتبار ۲۰۰ میلیون ریال اجرا شد و همچنین آب شرب این روستا با اجرای یک کیلومتر لوله گذاری تامین گردید.

اکبر رادی متذکر شد حضور تیم های مختلف بسیج سازندگی دانشجویان استان قم (گروه جهادی)امروز در روستای باغکلک سبب خوشحالی مردم شد.

این تیم  که از سه شنبه ۶ مرداد وارد بخش دیشموک شد امروز چهارشنبه با حضور در روستای باغکلک فعالیت های مختلف جهادی شامل پزشکی ،علمی و فرهنگی خوبی را در این روستا انجام دادند که جا دارد از آنها صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.