دیوهای مرگ|عمران رياحي‌مهر

شما هم زیاد مقصر نیستید؛ مقصر اصلی ماهستیم که می بینیم و دم نمی زنیم، می بینیم و سکوت کرده ایم، می دانستیم که هواپیمایی که دراختیارمان گذاشته اید از رده خارج است، بازهم سوار آن شدیم.

شما هم زیاد مقصر نیستید؛ مقصر اصلی ماهستیم که می بینیم و دم نمی زنیم، می بینیم و سکوت کرده ایم، می دانستیم که هواپیمایی که دراختیارمان گذاشته اید از رده خارج است، بازهم سوار آن شدیم.

مرگ؛ کلمه ای کوتاه اما به اندازه کهکشانی معنی دار…؛ مرگ چیست؟ کجا به سراغم خواهد آمد؟ دردناک است؟؟ یا راحت میمیرم؟برای مردن هم باید پولی بپردازم؟؟ یا رایگان و بدون بهاء خواهم مرد؟؟

درامور مربوط به مرگ و مسائلی که مربوط به آن و اهمیت مرگ همین بس که بدانید اولین کتاب نوشته شده ای که تا به امروز کشف شده است؛ کتاب مردگان است..

مرگ چیزی نیست که بتوانیم از ان فرار کنیم.

دیر یا زود به سراغ همه ما می آید.

به قول معروف، شتری است که در هرخانه ای خواهد خفت…امروز دیگری و فردا ما…ولی چگونه خواهیم مرد؟؟ ایا واقعیت دارد که شب تولد هرکدام از ما سرنوشتمان نوشته میشود؟؟!!

پس اگر اینگونه است باید لحظه مرگمان هم مشخص شده باشد.

و باید عمری مشخص داشته باشیم.

ولی من تردیدی دارم که رهایم نمی کند.

تردیدی که شب وروز امانم رابریده…تردیدی در سرنوشت نوزاد تازه به دنیا آمده ای که در اتاق عمل و پس از تنها چند دقیقه از به دنیا آمدنش از دست پرستار سرمیخورد و به زمین می افتد و میمیرد و سرنوشتش قبل از شروع به پایان میرسد.

تردید در مرگهایی که هر روزه میبینم و میشنوم و شاهدشان هستم.

مثلا مردن و جان باختن کسانی که در تصادفات شاهدشان هستیم.

واقعآ مردن آنها مربوط به سرنوشتشان است؟؟ واقعآ روز تولدشان نوشته اند که درفلان تاریخ ودرچند سالگی با فلان وسیله تصادف می کنند و میمیرند؟؟ یا اینکه در سرنوشت کس دیگری مینویسند در سی سالگی به علت نبود کار و کشیده شدن به سمت مواد مخدر خودکشی خواهد کرد؟؟ و یا به نظر شما این درست است که سرنوشت ۶۵ انسان این بوده که دریک سانحه هوایی کشته شوند و اجسادشان پیدا نشود؟؟ سرنوشتشان همین بوده؟؟ یعنی اگر هر هواپیمای دیگری هم جای این هواپیمایی atr72 از رده خارج شده، دردست خلبانی با آن مهارت بود،باز هم همین اتفاق می افتاد؟باز هم همین سرنوشت نصیبشان می شد؟؟

شک دارم،بعید میدانم که حضرت عزراییل از این مرگهای ناگهانی اطلاعی داشته باشد..

این مرگها کار سرنوشت یا حضرت عزراییل نیست.

بلکه مسوولش فقط دیوهای مرگ هستند.

دیوهای مرگی که کار فرشته ههای مرگ را انجام میدهند و در کار آنها دخالت می کنند.

دیوهای مرگی که باعث زیاد شدن کار فرشته های مرگ میشوند.

جالب است که همه جا هم هستند..

هیچ جایی نمی شود پیدا کرد که دیوهای مرگ در انجا حضور نداشته باشند، در سراسر زمین پخش شده اند، ولی از شانس بد ما بیشترشان و البته پوست کلفت هایشان نصیب ما شده است.

دستاوردهایشان هم همه روزه جلوی چشمان ماست…نمی دانم از سونامی سرطان که چندسالیست گریبان کشورمان راگرفته خبردارید یانه…میگویند خیلی از مواد خوراکی در دسترس ما آغشته به مواد سرطان زاست…نمیدانم بدانید یا نه، قیمت بسیاری از داروهای موردنیاز بیماریهای خاص بیماران کشورمان سربه فلک میکشد.

باز این شاید چندان مهم نباشد؛ داروهای برخی از بیماریها که اصلا درکشور وجود ندارد…

دستاوردهای دیوهای مرگ زیادند و تصمیماتشان کارساز…همان دیوهای مرگی که روز به روز محصولاتشان کار حضرت عزراییل را راحت تر می کنند و باعث میشوند که ادمها بعد از تصادف با آنها هیچ بدون هیچگونه شانسی برای زنده ماندن، راحت و بدون درد جان بدهند؛همانها که باوارد نکردن دارو باعث زیاد شدن کار حضرت عزراییل میشوند…

همانها که با تعویض نکردن هواپیمای از رده خارج شده باعث خجالت کشیدن کوه دنا ونشستن غم و اندوه بر دل هم استانیهایم شدند…”شرم کوه دنا از ضعف مدیریتی مسئولان”

کوه دنا خجالت از آن می کشد درآن لحظه که آن ۶۵ نفر با سرعت به او نزدیک می شدند؛ نتوانست کاری بکند..نتوانست جابه جا شود…مطمئن باشید اگر می توانست جابه جا میشد…آب می شد …بخار میشد…هرکاری ازدستش برمی امد انجام می داد تا حداقل دیوهای مرگ را ناکام بگذارد…

دنا، خجالت زده از آن است که خیلی ها فکر میکنند؛ علت مرگ ۶۵ نفر اوبوده…ولی اگر زبان داشت باتمام وجود فریاد میزد مسوول مرگ آنها فقط دیوهای مرگ هستند…کوه دنا حق دارد که پیکر آنها را به ما ندهد…

او بهتر میداند که سرنوشتشان چیز دیگری بود…

میدانم که کوه دنیا دوست دارد و فریاد بزند که مسوول مرگ انها تنها دیوهای مرگ هستند؛ همان دیوهای مرگی که شما میشناسید و کاری با آنها ندارید…دیوهای مرگی که بعداز آنکه مردم در زلزله کشته نمیشوند،کاری میکنند که بعداز زلزله از سرما یخ بزنند و بمیرند…دیوهای مرگ شمارا به خدا قسم در سرنوشت مردم کمتر دخالت کنید و انهارا زودتر از موعد مرگشان نکشید…

شمارا به خدا قسم در کار حضرت عزراییل هم دخالت نکنید..بگذارید او به کار خودش برسد..شماهم به کار خودتان… آخر با چه زبانی بگوییم…ما نمیخواهیم بمیریم…مارا نکشید…اما از حق نگذریم،شما هم زیاد مقصر نیستید؛ مقصر اصلی ماهستیم که میبینیم و دم نمیزنیم، میبینیم و سکوت کرده ایم، میدانستیم که هواپیمایی که دراختیارمان گذاشته اید از رده خارج است، بازهم سوار آن شدیم…میدانیم که محصولاتتان بدبختمان میکند،ولی باز هم آنها را میخریم، تقصیر شما نیست.!!!!!.تقصیر خودمان است..خودمانیم که ساکت نشسته ایم…خدا خودش گفته که” سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خودشان بخواهند” دیوهای مرگ خودمانیم که ساکت نشسته ایم…

و من الله توفیق

عمران ریاحی مهر