خبر ویژه

خبر دیشموک، براساس گزارش دریافتی از منابع محلی، خودرو ونت سایپا متعلق به شخصی از اهالی دیشموک دچار سانحه ی واژگونی شده وراننده از خودرو به بیرون پرت شد و از ناحیه سر وصورت صدمه دید ولی جان سالم به در برد.

به دنبال این این حادثه، اورژانس منطقه ی قلعه رئیسی برای اعزام مصدوم وانت سایپا به محل امده، منتها در مسیر انتقال مجروح به بیمارستان، خود دچار سانحه شده و خوشبختانه سرنشینان این وسیله اوژانس هم از این خطر وحشتناک آسیب جدی ندیدند.

اورژانس قصد انتقال مصدوم وانت به بیمارستان را داشت؛ خودش دچار سانحه شد.

این حادثه  در ۵ کیلوتری دهدشت رخ داده شد.

تنها سرنشین خودرو وانت  “راننده” از خودرو به بیرون پرت شد.

راننده اورژانس دچار  شکستگی دنده شد.