یاداشتی در پی لغو برگزاری جشنواره

چاله ی ایل بی تش و تنگ ماند.

قرار بود اتفاق مهمی بیافتد
دیشموک تیتر تمام رسانه ها بشود.
دست های وحدتمان مشت باشد.
در کنار هم تبسم بزنیم به سختی های روزگارمان.
سرود عشق بخوانیم و سوز دل بگوییم.
بودنمان را نشان دهیم.
پرچمی برافراشته شود با نام زیبای ایل.

قرار بود میهمانان گردشگر مختلفی سرزمین زیبای ایل را نظاره کنند.
عصاره ی فرهنگمان را منتشر کنیم.

ازدحام بودنمان چشمها را درشت تر کند.
شمایل چروک خورده ی ما فریاد کمبودهایمان باشد.

قرار بود با دست های ترک خورده ی خود بهون های اصالتمان را برپا کنیم.
و در کنار هم شانه به شانه به مهر و برادری بنشینیم.

می خواستیم دردهایمان را به گوشی برسانیم.
بنا بود مادری رنج های نسل های گذشته مان را در حریم وسیع مطبخ خانه اش به نمایش بگذارد.

عده ای نگران بودند که اصالت و پیشینه ای ایل را زیر سوال می بریم‌
سینه دریدند و زمین شخمیدند که آبرو و اعتبار ایل پا برجا بماند.
هیچ کس فکرش را نکرد که آیین ها و ارزش های ایل در حال فراموشی است.

باز فقط دلسوزانی هستند که میخواهند بمانیم در دیروز.

چاله ی ایل بی تش ماند. به لطف کج اندیشی کسانی که فکر می کردند در کنار هم بودن فرزندان ایل اعتبارشان را خدشه دار می کند.

۱۵ فروردینی که میتوانست تسلایی باشد بر دردهای این روزهای سرزمینم.
که میتوانست دلهایمان را به هم گره بزند.

اما ما از فریاد زدن محروم ماندیم.
خودمان صدای ایل را خفه کردیم.

امروز نه بر اعتبارمان افزوده شد.
نه دیشموک بیشتر دیده شد.
نه شمایلمان خندان تر شد.

فرهنگمان در پستوها ماند..
و در حالی که میتوانستیم بزرگ دیده شویم.
همچنان محروم و فقیر در فرهنگ دست و پا می زنیم.

شاید دلسوزان اعتبار ایل میخواهند در نگاه ایلات همچنان تفنگ به دستان غارت زن باشیم. تا تفنگ به دوشان وطن پرست.
تا کسانی که به پشتوانه برنو قلم در دست مینگارند در آرامش و صلح.

دیشموک به لطف زیاده خواهی گروه قلیلی.
به همت تعصب کسانی و لطف زیاد بی تفاوتی مردم عزیزمان از نگاه ها دور ماند.

و سوالی که امروز بر خود لازم دانستم بپرسم.

برگزار نشدن جشنواره تش و تنگ کدام مشکل را حل کرد؟

ترس داشتید که شاید سیاسی شود و خودتان با لابی های سیاسی به مقابله ی فرهنگ برخواستید.

حالا که برگزار شدن منفعتی نداشت.
و دنبال خروجی جشنواره بوده اید.
سوال می پرسم خروجی برگزار نشدن جشنواره چه بود؟

یاداشت از

حکمت اردشیری