فرماندار کهگیلویه دست بقلم شد؛ ڪرونا به مثابه امر اجتماعی ،مساله این است
فرماندار کهگیلویه دست بقلم شد؛ ڪرونا به مثابه امر اجتماعی ،مساله این است
از آنجایی ڪه ڪرونا نه فقط یڪ امـــــر پزشکی ،بلڪه یڪ پدیده اجتماعی هم هست،لذا بدون توجه به وجـــــه غالب فرهنگی-اجتماعی ،مهار ڪار آمـــــد آن با مشڪل مواجه خواهد شـــــد

یادداشت بقلم دارا کریمی نژاد /ڪرونا به مثابه امر اجتماعی ،مساله این است

دکتر دارا ڪریمی نژاد فرماندار کهگیلویه این بار به عنوان یک شهروند جامعه شناس یادداشتی را برای این پایگاه خبری فرستاده و در آن به نقش تاثیرگذار فعالیت های اجتماعی و فرهنگی برای مهار کرونا اشاره کرد.
به گزارش ریواس جنوب، در این یادداشت آمده است:

از آنجایی ڪه ڪرونا نه فقط یڪ امـــــر پزشکی ،بلڪه یڪ پدیده اجتماعی هم هست،لذا بدون توجه به وجـــــه غالب فرهنگی-اجتماعی ،مهار ڪار آمـــــد آن با مشڪل مواجه خواهد شـــــد.
ڪرونا امروز این فهم و درڪ عمومی را به وجود آورده است که «بیماری»‌و به شکل متقابل «بهداشت وسلامت» امری اپیدمیڪ و حتی پاندمیڪ می‌تواند باشد ڪه به مولفه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وابسته است. ڪنترل این بیماری علاوه بر مدیریت واحد و هماهنگ به تحقیق ،تولیـــــد ، خرید واڪسن و تڪنولوژی های ارتباطی و درمانی بستگی دارد.
در ڪنار اقـــــدام ڪنترلی و مدیریتی ،فرهنگ و باورهای قومی و منطقه‌ای و دین و معنویت در امر سلامت دخیل هستند.
چون انسان ها، چیزی بالاتر از جان خودشان و چیزی گران‌بها تر از سلامت عزیزانشان ندارند. پس چرا با وجود داشتن اطلاعات بسیار، نسبت به این بیماری و عوارض و نحوه شیوع آن باز پا در فضاهای ناامن و پرخطر ڪرونایی می گذارند؟
در این ١۴ ماه استراتژی وزارت بهداشت و حتی بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر، از روز اول تا به امروز ایجاد ترس و تعطیل کردن و تهدید کردن مردم به جای آموزش و ایمن‌سازی فضاهای اجتماعی است. استراتژی‌ای که نشان می دهـــــد بدون ڪار فرهنگی اثر بخش نیست .
وقت آن رسیده است ڪه در کنار مدیریت بهداشت و درمان برای مهـــــار ڪرونا، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را بیشتر نماییم.
زمان بهره گیری از علوم انسانی از جمله جامعه‌شناسی، روانشناسی و…در امـــــر پژوهش‌های اجتماعی و ڪاربردی ڪردن آنها در جامعه هستیم.
علاوه بر توجه به تحقیق ،تولید و خرید واڪسن ،باید بودجه‌ خاص به تحقیقات اجتماعی اختصاص داده شود، تا بتوان یڪ نقشه اجتماعی ســـــبڪ زندگی مبتنی بر آداب و رسوم، اعتقادات، تصورات و فهم مردم از این پدیده‌ را در اختیار داشته باشیم ،تا علاوه بر برنامه ریزی برای بهبود ڪیفیت سلامت ، بر اساس آنها و بر مبنای داشته‌های فرهنگی و بومی به مردم آموزش دهیم ڪه چگونه رفتار نمایند.
ڪرونا فرصتی است تا مدیریت و تصمیم سازی و تصمیم گیری نه فقط بر تن‌های بی‌جان، بلڪه به عناصر فرهنگی ڪروناستیز هم باید توجه بیشتری نمـود.

دارا کریمی نژاد

 

انتهای پیام/و:آ

 

  • نویسنده : وحید آهنگ