پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک در جهت خدمت به محرومان و اطلاع و آگاهی رسانی فعالیت دارد.

شما می توانید از طریق شماره تلفن های ذیل با ما در تماس باشید.

جمیل: vahidahang60@gmail.com

 همراه مدیر مسئول و فعال در شبکه های مجازی: ۰۹۱۷۰۰۶۲۳۹۲

همراه صاحب امتیاز جهت تماس: ۰۹۱۷۹۴۲۹۶۶۰

مالک آهنگ سردبیر سایت خبر دیشموک: ۰۹۱۷۰۲۱۴۶۰۷

 

آدرس: شهر دیشموک- دفتر خبری خبر دیشموک- جنب تنها بانک ملی شهر و بخش دیشموک