پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک در جهت خدمت به محرومان و اطلاع و آگاهی رسانی فعالیت دارد.

شما می توانید از طریق شماره تلفن های ذیل با ما در تماس باشید.

۰۹۱۷۰۰۶۲۳۹۲

۰۹۱۷۹۴۲۹۶۶۰

۰۹۱۷۰۲۱۴۶۰۷