توضیحاتی درباره مرگ “مخمل”+جزئیات
توضیحاتی درباره مرگ “مخمل”+جزئیات
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه عنوان کرد: بیمار کهولت سن و شرایط جسمی ضعیف داشت، زمین گیر بود دست و پایش شکسته بود زخم بستر هم داشت ولی علت مرگش باید بررسی شود در کمیته تخصصی و بر اساس نظر کمیته و نظر نهایی نظام پزشکی مشخص شود.

مخمل نمازی» زن دیشموکی که بعد از ۳۰ سال درد و رنج که تنها و در گوشه‌ای از خانه‌ی محقرش افتاده بود، و اخیراً رسانه‌ها زندگی پُر دردش را به تصویر کشیدند، امروز به دلیل بیماری جان به جان آفرین سپرد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه در خصوص مرگ مخمل نمازی در گفت و گو با کبنا اظهار کرد: بیمار ۲۰ دقیقه مانده به ورود به بیمارستان فوت کرد، هیچ گونه علایم حیاتی نداشت، باتوجه به اینکه علایم حیاتی نداشت ولی سی پی آر به طور کامل اجرا شد که نتیجه نداد و سپس فوتش اعلام شد.
کوروش داوری در پاسخ به سؤال کبنا مبنی بر اینکه قرار بود استاندار سابق، فرماندار، بهزیستی و شما کارها ی درمانی ایشان را انجام دهید، ولی با وجودی که دست و پایش شکسته بود در خانه بود آیا سهل انگاری بستگان هم دخیل بود جریان از چه قرار است، عنوان کرد: اگر تشخیص دادیم که بیماری که در بیمارستان بستری شود دو سال هم که باشد نگهداری می‌کنیم اگر تشخیص دادیم ادامه حیات بیمار و مصلحت این است که از بیمارستان ترخیص شود که زمینه ترخیص فراهم می‌شود.
داوری ادامه داد: بالاخره به خانه رفت، دو بار از طریق مرکز دیشموک به بیمارستان اعزام شد، کارهای ارتوپدی انجام گرفت حتی امروز بعد از ظهر پرستار ما در مرکز دیشموک به عیادتش در منزل رفت و خدمات لازم را ارائه داد، ولی در جریان نیستم که بهزیستی تحت پوشش قرار داده بود یا خیر ولی در بخش درمان که ما بودیم هم کارهای ارتوپدی انجام گرفت هم دوبار به بیمارستان دهدشت اعزام شد و لحظه به لحظه تا نزدیک فوت پرستاران ما در دیشموک کنار بسترش بودند.
وی افزود: بیمار کهولت سن و شرایط جسمی ضعیف داشت، زمین گیر بود دست و پایش شکسته بود زخم بستر هم داشت ولی علت مرگش باید بررسی شود در کمیته تخصصی و بر اساس نظر کمیته و نظر نهایی نظام پزشکی مشخص شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: ولی بیمار پیش ما بستری نبود، درمانگاه دیشموک بستر درمانی ندارد و زمانی که بیمار در درمانگاه دیشموک است تحت عنوان بستری قلمداد نمی‌شود، خدمات اورژانسی اولیه در ساعات ابتدایی به بیمار می‌دهند و تکلیف بیمار برای ترخیص یا اعزام به مراکز بالاتر مشخص می‌گردد.
داوری مطرح کرد: داخل منزل بودند، داخل منزل فوت شدند ولی خدمات و سرکشی سرم، شست و شو و پانسمان زخم و…به طور کامل از طریق پرستاران ما در مرکز دیشموک روزانه به وی ارائه می‌شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه در پایان بیان کرد: زمانی که خانم مخمل نمازی به بیمارستان دهدشت اعزام شد، خدمات لازم در بیمارستان به او ارائه شد، پرستاران ما، مسئول مرکز دیشموک و خودم شخصاً سه تا چهار بار رفتم و پرستاران ما در مرکز دیشموک از بعد عاطفی و خارج از سیستم درمان به بیمار خدمات ارائه می‌دادند.