رئیس بهزیستی دیشموک از برگزاری کمیسیون پزشکی90 عضو در دیشموک خبر داد و گفت: بعد از شناسایی، واجدین تحت پوشش و از خدمات این نهاد بهره خواهند برد.

رئیس بهزیستی دیشموک از برگزاری کمیسیون پزشکی۹۰ عضو در دیشموک خبر داد و گفت: بعد از شناسایی، واجدین تحت پوشش و از خدمات این نهاد بهره خواهند برد.

فریدون امیری نژاد افزود: هفته بهزیستی که از ۱۲ تیرماه تا ۲۸ تیرماه است تبریک عرض میکنم.

وی بیان کرد: در همین راستا به بهانه هدیه ای برای جامعه هدف سازمان در بخش دیشموک با مکاتبه به بهزستی شهرستان و معاونت توانبخشی جهت برگزاری کمیسیون تخصصی توان بخشی در سطح بخش انجام گرفت.

امیری نژاد گفت: به دلیل بعد طولانی مسافت و هم اینکه از نظر مالی و این که جامعه هدف هزینه ایاب و ذهاب ندارند برگزاری کمیسیون دیشموکی ها در دهدشت به سختی می باشد و متحمل خطرات و هزینه زیادی است.

وی ضمن تقدیر از مدیریت شهرستان، گفت: با موافقت شهرستان امروز کمیسیون توانبخشی۹۰ خانوار در محل نمایندگی دیشموک تشکیل شد.

امیری متذکر شد: واجدین شرایط شناسایی و ظرف مدت هفته اینده افراد تایید شده در سامانه ثبت و تحت پوشش قرار می گیرند.

امیری از خانم محبوبه نیکبخت همکار خود در مرکز بهزیستی دیشموک که زحمات زیادی در راستای خدمت مردم و نهاد بهزیستی، را متحمل هستند؛ تقدیر ویزه کرده است.

وی از افشانده مدیریت بهزیستی و همچنین معاونت توانبخشی شهرستان که در همکاری با مجموعه همکاران دیشموک زمینه برگزاری کمیسیون در دیشموک را فراهم کردند؛ تقدیر و تشکر کرده است.