رئیس و معاونان مالی و توانمندسازی کمیته امداد دیشموک از بیماران زمین گیر سرکشی کردند

بازدید رئیس و معاونان مالی و توانمندسازی کمیته امداد دیشموک از بیماران زمین گیر

رضا ایزدی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) دیشموک اظهار کرد: با همراه معاونان مالی و توانمندسازی این نهاد از بیماران زمین گیر سرکشی کردیم.

وی افزود: در حاشیه این بازدید مشکلات این قشر از نزدیک بررسی شد.

ایزدی تصریح کرد: کمیته امداد حمایت خود از این بیماران را دستور دارد.

از اشتراک عکس بیماران معذوریم.