زنگ،ایثار،مقاومت و مهر در شهر دیشموک با همکاری بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش
زنگ،ایثار،مقاومت و مهر در شهر دیشموک با همکاری بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش
زنگ ایثار،مقاومت و مهر در دیشموک نواخته شد.

به گزارش خبر دیشموک زنگ ایثار، مقاومت و مهر در مدرسه دخترانه در سطح شهر دیشموک با همکاری بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش هم برگزار شده بود.

در این مراسم اعضای شورای اداری شرکت کردند.