اینطور که پیش میرویم احتمالا مردم باید فقط منتظر روز انتخابات باشند تا شاید مسوولان برای برگزاری انتخابات و نه به خاطر مردم، مشکل را رفع و خطوط تلفن همراه منطقه را وصل کنند.

به گزارش خبرنگار، گزارشات دریافتی از مردم حاکی از این است قریب یک ماه خطوط تلفن همراه روستاهای شرقی دیشموک قطع است.

این گزارش می افزاید: چندروز پیش مدیرمخابرات استانی خبر از رفع مشکل داد ولی متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفت.

اینطور که پیش میرویم احتمالا مردم باید فقط منتظر روز انتخابات باشند تا شاید مسوولان به بهانه ی  برگزاری انتخابات و نه به خاطر مردم، مشکل را رفع و خطوط تلفن همراه منطقه را وصل کنند.

این رسانه خبری از مسوولان متولی خواهشمند است هر چه زودتر تدبیری برای منطقه شرقی دیشموک بیاندیشند.

قریب۱۰هزار جمعیت در روستاهای شرقی دیشموک سکونت دارند.