یادواره شهدای روستاهای غربی دیشموک(+تصاویر)
یادواره شهدای روستاهای غربی دیشموک(+تصاویر)
به همت حوزه مقاومت بسیج دیشموک یادواره شهدای روستاهای غربی دیشموک با حضور سردار واهبی زاده و شرکت پرشور مردم در روستای اسفندان دیشموک برگزار شد.

به همت حوزه مقاومت بسیج دیشموک یادواره شهدای روستاهای غربی دیشموک با حضور سردار واهبی زاده و شرکت پرشور مردم در روستای اسفندان دیشموک برگزار شد.