گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از ۶۰ روستای چاروسا و دیشموک
گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از ۶۰ روستای چاروسا و دیشموک
طرح گاز رسانی به ۶۰ روستا در بخش‌های دیشموک و چاروسا در دست اجرا است.

به گزارش خبر دیشموک  ،   گاز رسانی به بیش از ۶۰ روستا در بخش‌های دیشموک و چاروسا با سرعت قابل قبولی در دست اجرا است.

 طرح گازرسانی به ۶۰ روستای بخش چاروسا و دیشموک با اعتباری بیش از ۸۲۰ میلیاردریال در حال اجرا می باشد.
این طرح از دهم دی ماه سال ۱۴۰۰ شروع شده و هم‌اکنون با سرعت خیلی خوبی در حال فعالیت می باشد.
پیش بینی می‌شود این طرح گازرسانی طی ۱۸ ماه آینده تکمیل و این ۶۰ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.
 روستا‌های بدون گاز در بخش دیشموک در فصل سرما برای تهیه و تامین سیلندر گاز و نفت سفید دچار مشکل می‌شوند که با اجرای که این طرح مشکلات مربوط به سوخت رسانی را برای همیشه رفع می‌ شود.
این پروژه توسط شرکت پیمانکاری خانه روشن در حال اجراست.

تصاویر فعالیت شبانه روزی این پروژه مهم در روستاهای (درغک،باقله دان ،لاوه پاتل و ده گرو)در زیر آمده است:

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک

 

گزارش تصویری از فعالیت شبانه روزی به بیش از 60 روستای بخش های چاروسا و دیشموک