به نقل از منابع محلی علی پیلارام 18 ساله از بچه های با استعداد روستای رودایک دیشموک با انعقاد قراردادی به تیم جوانان فوتبال پیکان تهران پیوست

به گزارش دیشموک به نقل از منابع محلی علی پیلارام ۱۸ ساله از بچه های با استعداد روستای رودایک دیشموک با انعقاد قراردادی به تیم جوانان فوتبال پیکان تهران پیوست

خبر دیشموک به این فوتبالیست دیشموکی و مردم و ورزشکاران دیشموک تبریک و موفقیت بیش از پیش را برای وی آرزو می کند .