وداع پایانی با «آمیراحمدتقوی»+فیلم
وداع پایانی با «آمیراحمدتقوی»+فیلم
فیلمی از هنگام تدفین عالم ربانی و برجسته کهگیلویه و بویراحمد؛ و لحظه پایانی وداع با آیت الله آمیراحمد تقوی

فیلمی از هنگام تدفین عالم ربانی و برجسته کهگیلویه و بویراحمد؛ و لحظه پایانی وداع با آیت الله آمیراحمد تقوی