قلم‌وقدم زدیم برای مردم منطقه‌ی محرومی که برخی مسئولان برای آن فقط مانور نمایشی می‌دهند!/مسئولان دیشموک روحیه انتقادپذیری خویش را تقویت کنند/مشکلات با کمک مسئولان رفع می‌شود و ما فقط خادم مردم هستیم
قلم‌وقدم زدیم برای مردم منطقه‌ی محرومی که برخی مسئولان برای آن فقط مانور نمایشی می‌دهند!/مسئولان دیشموک روحیه انتقادپذیری خویش را تقویت کنند/مشکلات با کمک مسئولان رفع می‌شود و ما فقط خادم مردم هستیم
خبرنگار فردی که همواره در صدد کسب اطلاعات و معلومات برای صنف گیرنده گان خود است. فردی که همه منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح میدهد و لحظه یی هم از امر اطلاع رسانی با وجود لت وکوب، توهین و تحقیر غافل نیست.

قلم زدیم و قدم زدیم فقط برای خدمت خالصانه به مردمی که همیشه در محرومیت زندگی میکردند اما برخی مسئولان در عین ناباوری مانور نمایشی می‌زدند .

این بار بعد از ماه ها قلم فرسایی ام بخاطر روزی است که درتقویم به یاد شهید محمود صارمی ثبت شد.

سالها خدمت بی منت و بدون مزد ، در سرما و گرما بخاطر نام و نشان شهر و بخشی بود که در اوج‌محرومیت خویش ؛ نه ندایش به شهرستان می‌رسید و نه به استان، اما حالا در پایتخت ایران به صورت مکرر جلسات برای محرومیت زدایی آن رسانه ای میشود.

شب ها را بیدار ماندیم و روزها رژه خدمت می‌زدیم تا مردمان دورافتاده ترین نقطه دنیا صدایشان به اقصی نقاط دنیا رسید.

اینکه تک‌تک صحنه ها و سکانس ها در بخش محروم دیشموک به قلم تحریر و در تیررس لنز دوربینمان بود در استان برای همه جالب و شایسته تقدیر اما در درون خانه نقطه زجر و رنج و مشقت.

اینکه سرگچ‌ما فریادش به در کشور پیچید و به پایتخت سیاست رسید کافی نبود؛ پای پره جهانی شد دست از خدمت برنداشتیم و مرحوم مخمل زجر کشیده را به تصویر کشیدیم انگار احساس تکلیفمان بیش از پیش خودنمایی میکرد.

قلم زدیم و قدم زدیم فقط برای خدمت خالصانه به مردمی که همیشه در محرومیت زندگی میکردند اما مسئولان در حین ناباوری مانور نمایشی می‌زدند .

نگاه ما نه شهرستانی بود استان را فقط یک مرکز می‌دانستیم و تلاشمان ملی و بین المللی بود و همین امر در اکثر مواقع زمینه ساز موفقیت ما در خیلی از اهداف شد.

پارازیت برایمان معنا نداشت ، سنگ اندازی ها فقط سناریو سازی بود ،شجاعت ما کاری کرد چهره های فتوژنتیک زده رو شود.

درواقع باید اذعان کنم برای رسیدن در وادی انسانیت باید خدا را داشته باشیم، خدا در همین نزدیکی هاست .

در پایان ضمن تقدیر از شما مسئولانی که پرتلاش در جهت مشکلات مردم گام برمی دارید، اظهار می کنم؛ در عرصه رسانه اگر از مسئولی انتقاد می کنیم؛ بر سر ارث پدری‌مان نبوده بلکه برای حل مشکلات منطقه دغدغه داریم که امیدوارم اگر مسئولی از انتقادات ما رنجش خاطر دارد؛ما را ببخشد.

بعضا برخی مسئولان دیشموک در مقابل انتقادات سعه صدر نداشته که انتظار ما از شما مسئولان بویژه مسئولان بخش دیشموک؛ بالابردن روحیه انتقادپذیری خویش است.

در جهت اگاهی رسانی و شفاف سازی برای مردم گام برمی داریم و ان شاء الله مشکلی که رفع شود با کمک همین مسئولان موفق است و ما فقط خادم مردم هستیم.

انتهای پیام:م/آ