عقد اخوت با هیچ مدیری نبسته‌ایم
عقد اخوت با هیچ مدیری نبسته‌ایم
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز هرجای استان سرکشی کنیم واقعاً عملکرد ادارات در حوزه صیانت از بیت المال قابل پذیرش نیست.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز هرجای استان سرکشی کنیم واقعاً عملکرد ادارات در حوزه صیانت از بیت المال قابل پذیرش نیست.
به گزارش کبنا، سید علی ملک حسینی دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهار داشت: مدیرانی که در استان هستند مدیران در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و آب منطقه‌ای از مدیران زحمتکش هستند وی افزود: پرسنل منابع طبیعی از قبل از عید شبانه روز در جنگل، کوه و صحرا حضور دارند اما متأسفانه حجم تخلفات آن قدر زیاد است که تلاش‌های این عزیزان شاید به جایی نرسد.
ملک حسینی در خصوص آسیب شناسی این تخلفات گفت: اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم که چرا اینقدر تخلفات داریم؟ چرا با همه‌ی این زحمات هنوز به حریم راهها تصرف می‌شود؟ چرا تغییر کاربری شکل می‌گیرد؟ چرا منابع طبیعی ما تصرف می‌شود؟ چرا طرح‌هایی که واگذار می‌شود از مسیر خودشان خارج می‌شوند؟ این‌ها باید یک آسیب شناسی صورت بگیرد.
وی افزود: دستگاه‌ها به آن اختیاراتی که قانون به آنها داده آگاه نیستند و اگر هستند سعی نکرده‌اند از این اختیارات به نحو احسن استفاده کنند.
ملک حسینی گفت: در تغییر کاربری اراضی کشاورزی قانون این اجازه را داده که به محض رؤیت تصرف و تخریب در این عرصه‌ها برخورد و اقدام به قلع و قمع نماید. اگر ادارات وظایف قانونی خود را اعمال کنند نیازی به تشکیل پرونده در دادگستری نیست.
دادستان مرکز استان لزوم توجه بیشتر مدیران در حوزه انفال را مهم و ضروری شمرد و اظهار داشت: امروز هرجای استان کهگیلویه و بویراحمد سرکشی کنیم واقعاً عملکرد ادارات در حوزه صیانت از بیت المال قابل پذیرش نیست. چرا منطقه‌ای پس از ۵۰ سال که جنگل بکر است را واگذار می‌کنیم و جای جای استان کهگیلویه و بویراحمد نیاز به برنامه دارد از طریق صدا و سیما و سامانه پیامکی، مردم را در جهت صیانت از بیت المال به میدان می‌آوریم.
ما موارد را هفتگی رصد و پیگیری می‌کنیم ادارات ماهیانه نتیجه اقدامات خود را در راستای وظایف قانونی در خصوص رفع تصرف به دادگستری اعلام نمایند.
سید علی ملک حسینی در خصوص برخی از برنامه سال ۱۳۹۹ دادسرای مرکز استان گفت: سامانه پیامکی فعال شده تا در راستای گزارشات مردمی و بررسی میدانی، مهلت تعیین می‌کنیم که ظرف مهلت مقرر اقدام بازدارنده انجام دهند اگر انجام دهند که ما دستبوس مدیری خواهیم بود که در اجرای این قانون از بیت المال مواظبت نمایند اگر احساس شود که به دلیل مناسبات سیاسی و قومی و قبیله‌ای و عشیره‌ای مدیری تعلل نماید و بخواهند توپ را به مدیران دستگاه قضایی بیاندازند قانون ما را مکلف کرده که به سراغ مدیر دستگاه مربوطه برویم. ما عقد اخوت با هیچ مدیری نبسته‌ایم.
وی تصریح کرد: جزیرهای عمل کردن یکی از معضلات فراروی مدیران است چرا در عرصه منابع طبیعی طرح واگذاری انجام دهیم کاکان، آب نهر کاکان ۱۰ هکتار واگذاری داده‌ایم و روستابه روستا برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل جلو می‌رویم.
ملک حسینی افزود: هفتگی موارد را به ادارات اعلام می‌کنیم. ماهیانه نتیجه اقدامات پیشگیرانه ادارات مربوطه به معاونت دادستان مرکز استان اعلام دهند.ادارات مربوطه پرونده‌های مربوطه اقدامات قانونی را در تشکیل پرونده بطور کامل انجام دهند تا نیاز به دستور قضایی نقص تحقیقات صادر شود.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان معاونت حقوق عامه دادسرا و شعبه‌ی ویژه رسیدگی به جرائم علیه انفال و بیت المال را راه اندازی کردیم.