طبیعت ناب روستای “لاوه پاتل” دیشموک/تصویری
طبیعت ناب روستای “لاوه پاتل” دیشموک/تصویری
طبیعت زیبای روستای لاوه پاتل دیشموک را مشاهده می کنید.

طبیعت زیبای روستای لاوه پاتل دیشموک را مشاهده می کنید.

تصاویر ارسالی

شما هم می توانید فیلم و تصاویر برای ما ارسال کنید.