شهید عزیز دبستان: مرگ با عزت بهتر از زندگى با ذلت/نسل كفر و جهل نابود مى‌شود
شهید عزیز دبستان: مرگ با عزت بهتر از زندگى با ذلت/نسل كفر و جهل نابود مى‌شود

آنها كه شهيد شدند با خون خود گامى بزرگ و مسئوليتى بس دشوار براى ما آيندگان به جا گذاشته اند كه بايد دنبال رو دين آنهارا انجام دهيم سلام بر امام زمان و سلام بر امت بيدار و هوشيار ايران .

نام شهید : عزیز

نام پدر : محمدخان

تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۰۸/۱۴

محل تولد : رودایک

تاریخ شهادت : ۶۱/۰۲/۱۱

وصیت نامه

انالله و انا اليه راجعون

ما همه از خدائيم و بازگشت ما بسوى اوست .

بنام آنكس‌كه‌خون‌وهستى‌ما ازآن‌اوست ،بار پروردگارا جملات خود را با نام نيكوى تو مى نويسم كه هر لحظه و هر ساعت در وجود من غوغاو شور و آشوبى نسبت به توست من سرباز احتياط عزيز دبستان به خود مى بينم كه مرا دريابى و جايى در اسكان خود به من دهى ولى وظيفه را چنين مى پندارم كه بايد چند كلمه اى بنگارم تا آيندگان به سير تكاملى واقعى دست يابند خورشيد كه ازاين آسمان لا متناهى سر بيرون آورد مرادر خاك و خونى از ايمان در يابد آن وقت كه‌ببينند بندگان خدا چه سان در راه او و براى او پرتو فشانى مى كنند. و با نداى الله اكبر به سراغ فتح وپيروزى مى روند من اين چند كلمه را براى بستگان خو نوشتم ومى نويسم كه در نبود من هيچ غصه و غمى بدل راه ندهيد و به مادرم نصيحت مى كنم كه برا ى من هيچ ناراحت نشود چون مرگ با عزت بهتر از زندگى با ذلت يعنى در زمانى كه دشمن خونخوار خاك مارا اشغال كرده و اسلام و نواميس آن در خطر است چطور من مى توانم اين ذلت را قبول كنم و زنده بگردم تا دشمن هر كارى مى خواهد بكند پس من بر نداى امام امت يك گفته و از نظر شرعى وظيفه اى جز اين ندارم كه در راه او براى اسلام تا حد خون دريغ ننمايم و بستگان من بدانند كه با ريختن خون من و امثال من اسلام آبيارى مى گردد و نسل كفر و جهل نابود مى‌شود پس بدانند ما مرده نيستيم چون اگر مرده بوديم نتيجه اى عايد اين بوم و برزن نبود

آنها كه شهيد شدند با خون خود گامى بزرگ و مسئوليتى بس دشوار براى ما آيندگان به جا گذاشته اند كه بايد دنبال رو دين آنهارا انجام دهيم سلام بر امام زمان و سلام بر امت بيدار و هوشيار ايران .