ستاد مرکزی (آیت الله رئیسی) در دیشموک افتتاح شد/شروع تبلیغات ستادهای تبلیغاتی (سحر،خدمت و یاران انقلاب) در دیشموک
ستاد مرکزی (آیت الله رئیسی) در دیشموک افتتاح شد/شروع تبلیغات ستادهای تبلیغاتی (سحر،خدمت و یاران انقلاب) در دیشموک
ستاد مرکزی (آیت الله رئیسی) در دیشموک افتتاح و همزمان ستادهای تبلیغاتی (سحر،خدمت و یاران انقلاب) در دیشموک آغاز بکار کردند.

ستاد مرکزی (آیت الله رئیسی) در دیشموک افتتاح و همزمان ستادهای تبلیغاتی (سحر،خدمت و یاران انقلاب) در دیشموک آغاز بکار کردند.

فیلم افتتاحیه و تصاویر متعاقبا منتشر می شود

علی کریمی نایب رئیس و سخنگوی  ستاد مرکزی آیت الله رئیسی در بخش دیشموک با صدور بیانیه ای از مردم جهت حضور پرشور در انتخابات دعوت کرده است.

بسم تعالی
درتمام جوامع انتخابات به عنوان یک تحول اساسی وعظیم تلقی میشود،که مردم هرجامعه باید سرنوشت خودشان را رقم بزنند،وکشورما ازاین قائده نیزمستنثنی نمی باشد و بر عکس بلکه به لحاظ جغرافیایی خاصی که درآن قرارداریم ازاهمیت بسیاربالایی برخوردار هست،و از انقلاب۵۷تاکنون به وسیله معمارکبیرانقلاب،امام رحمت الله علیه،که دشمنان منطقه ای وفرامنطقه ای که سلطه ومنافع مادی خودرا درکشور ما ازدست داده اندبه خون ملت شریف ما تشنه هستند،ودشمنان این ملت به دنبال کمرنگ کردن اهمیت انتخابات درایران هستند،دشمنان قسم خورده این ملت تمام توان وتلاش خودشان را بابکارگیری سرکرده های خارجی وداخلی،هزاران رسانه،فضای مجازی وشبکه های ماهواره ای به دنبال مشارکت پایین مردم درانتخابات هستند،دشمنان این ملت باایجاد چنین شبکه هایی فقط به دنبال فریب مردم ایران ومنافع شخصی خودوضرر رساندن به ملت شهیدپرور ایران اسلامی می باشند،مردم ولایت مدار ایران اسلامی باید کاری کنند که زمینه،حداکثری،آگاهانه،و اصلح گزینی را در دستور کارخود قرار دهند و خود سرنوشت کشور خویش را باانتخاباتی پرشور رقم بزنند،واما ملت ماباید بداند شرکت نکردن درانتخابات به معنای بازی کردن در زمین دشمن است که این روزها زیادمی شنویم ازسلطنت طلبان،منافقین ودشمنان ملت،وظیفه ملی وشرعی مامشارکت وحضورحداکثری درانتخابات است وبه قول مقام معظم رهبری،امام خامنه ای،بایدانتخاباتی دشمن شکن داشته باشیم،من دراینجا برای شما یک مثال میزنم،اگرمشارکت مردم پای صندوقهای رای پایین باشد،دشمنان این ملت باخودشان فکرخواهندکرد که مردم دیگر پشتیبان این نظام نیستندو ترغیب می شوندکه تحریم های ظالمانه وفشاراقتصادی بیشتری را روزبه روزبه کشورومردم ماتحمیل کنند،لذا باید دقت کرد دولتی که باپشتوانه رای مردمی بسیاربالا انتخاب میگردد،میتواندبااقتدار بهتر و پشتوانه مردمی بیشتری کشور را اداره کند ومشکلات مردم را حل نماید،مقام معظم رهبری فرمودند،اگر علاقه مند به ایران وامنیت آن هستیدباید درانتخابات شرکت نمائید،
و اما چرا آیت الله رئیسی،گزینه نهایی واصلح ماهست…
به چندین دلیل،چون حضرت آیت الله رئیسی امتحان خود را درقوه قضائیه پس داده وهمه مردم از عملکرد ایشان در قوه قضائیه کشور راضی هستند و دوست ودشمن اعتراف کردند که عملکرد ایشان عالی و قابل تقدیر است،ایشان سالها رئیس بازرسی کل کشور بودندو به همه روزنه های فساد آشناو اعلام نمودند درهمان روزهای اولیه ریاست جمهوری به فساد پایان خواهم داد،مقام معظم رهبری فرمودند:وعده کسی را باور بکنیدکه قبلا در عمل ثابت کرده باشد،بنابراین ماباید گزینه ای انتخاب بکنیم که شاخص های موردنظر رهبری را داشته باشندو حضرت آیت الله رئیسی کسی است که دارای شاخص های مورد نظر می باشد،چون از وقتی که در راس قوه قضائیه قرار گرفتند،تحولی عظیم دراین قوه ایجادکردند و گردن کلفت هایی را دستگیر و روانه زندان نمودندکه تاقبل ازاین کسی جرآت نگاه کردن به آنان را نداشت،مبارزه بافساد را ازخود قوه قضائیه شروع کردندو قضات،وکیل،وکارچاق کن های زیادی را ازکار برکنار و روانه زندان نمودند،درنتیجه چنین فردی لیاقت ریاست جمهوری را بیشتر از سایر گزینه ها دارا می باشد،و باچنین شخص قانونی،مقتدر و بااخلاص میتوان به آینده کشور امیدوار بود،و اما مهمترین توصیه ماطرفداران حضرت آیت الله رئیسی هرگونه توهین وبی اخلاقی راچه درفضای حقیقی جامعه وچه درفضای مجازی به شدت محکوم مینماییم،ودرشآن ما توهین وافترا جایگاهی نداردوشآن ومنزلت همه بایدحفظ گردد،ودرپاسخ به بی اخلاقی های حقیقی،رسانه ای ومحازی به این سید محترم،ازخداوند میخواهیم که آنان را به راه راست هدایت نماید،ودرپایان ضمن دعوت حداکثری احادملت به پای صندوقهای رای،آرزوی عزت وسربلندی کشورعزیزمان ایران اسلامی وسلامتی وطول عمربابرکت رابرای رهبری عزیزمان امام خامنه ای خواستاریم،
خدایاچنان کن سرانجام کار،
توخشنودباشی ومارستگار،

علی کریمی نایب رئیس و سخنگوی ستاد مرکزی ایت الله رئیسی در بخش دیشموک

 

 

مابک