زندگینامه شهید (سید سیف الله تربالی)/وصیت:حجابتان راحفظ کنید+عکس
زندگینامه شهید (سید سیف الله تربالی)/وصیت:حجابتان راحفظ کنید+عکس
وصیتی دارم به خواهران عزیز که حجابتان راحفظ کنید وچون حفظ حجاب شما پاسداری از خون شهیدان می باشد .  

نام : سید سیف الله

نام خانوادگی: تربالی

نام پدر:عزیزالله

محل شهادت:جزیره مینو

محل تولد :کولاب فارتق

تاریخ شهادت:۴/۱۰/۱۳۶۵

یگان اعزام کنند:بسیج

زیارتگاه :روستای امامزاده میرسالار

تاریخ تولد:۱۳۴۸

تاریخ اعزام:۱۳۶۵

تاریخ شهادت:۴/۱۰/۱۳۶۵

محل شهادت:جزیره مینو

  در دستهای پرشکوه شما  ای مجاهدین غوغای حاکمیت و فریاد زندگی است

   پیام شهید:  

وصیتی دارم به خواهران عزیز که حجابتان راحفظ کنید وچون حفظ حجاب شما پاسداری از خون شهیدان می باشد .  

بخشی از زندگینامه شهید:

شهید به سال ۱۳۴۸درخانواده ای مذهبی در روستای ((کولاب فارتق ))چشم به جهان گشود وبه علت فقر مادی ایشان نتوانست به مدرسه راه یابد .او دوش به دوش پدر به گارگری وکشاورزی مشغول شد .شهید فردی مومن بود که الگویی برای دیگر خویشاوندان به شمار می رفت.