زنده شدن مرد کرونایی بعد از دفن/لحظه بیرون آمدن از قبر+فیلم
زنده شدن مرد کرونایی بعد از دفن/لحظه بیرون آمدن از قبر+فیلم
یک مرد جوان در اسپانیا که پس از ابتلا به ویروس کرونا با خطای پزشکی مرده اعلام شده بود، به خاک سپرده شد.

یک مرد جوان در اسپانیا که پس از ابتلا به ویروس کرونا با خطای پزشکی مرده اعلام شده بود، به خاک سپرده شد.