رفع معارض و بازگشایی یک جاده با تدبیر و میانجی‌گری بخشدار بعد از ۳۰سال در دیشموک(+عکس)
رفع معارض و بازگشایی یک جاده با تدبیر و میانجی‌گری بخشدار بعد از ۳۰سال در دیشموک(+عکس)
حبیبی ضمن ابراز خرسندی از رفع معارض و بازگشایی یک جاده و خیابان و با اشاره به اینکه منطقه ذکر شده از نظر قضایی و انتظامی در سیطره چاروسا است؛ گفت: این کار با همکاری کلانتری چاروسا، دادگستری قلعه رئیسی و همکاری ویژه مالکین زمین ها و اهالی روستای انجیره و دهیاری، صورت پذیرفت.
موسوی دهیار روستای انجیره در گفتگو با خبرنگار از رفع معارض و بازگشایی یک جاده در روستای انجیره از توابع بخش دیشموک خبر داد.
وی از صفا حبیبی بخشدار دیشموک که با تدبیر ویژه خود توانست این معضل را بعد از سی سال حل کند؛ تقدیر کرد.
دهیار روستای انجیره از تلاش های امام جمعه هم قدردانی کرد و گفت: سالهاست به دلیل انسداد جاده،این روستا و ممانعت مردم، رنج های فراوان و درگیری ها و حتی مشکلات و مصائبی را متحمل بودیم.
صفا حبیبی بخشدار دیشموک هم در این باره به خبرنگار گفت: در روستای انجیره و به دلیل معارض در بازگشایی یک جاده، سی سال است که مردم روستا سختی هایی را متحمل و بیش از ۱۵ خانوار از راه ارتباطی مناسبی برخوردار نبوده و از این حیث محروم بودند.
بخشدار دیشموک افزود: بعد از تلاش و پیگیری و البته تشکیل جلسات مستمر، توانستیم که معارضات را برطرف و جاده را بازگشایی کنیم.
حبیبی ضمن ابراز خرسندی از رفع معارض و بازگشایی یک جاده و خیابان و با اشاره به اینکه منطقه ذکر شده از نظر قضایی و انتظامی در سیطره چاروسا است؛ گفت: این کار با همکاری کلانتری چاروسا، دادگستری قلعه رئیسی و همکاری ویژه مالکین زمین ها و اهالی روستای انجیره و دهیاری، صورت پذیرفت.
بخشدار دیشموک متذکر شد: با بازگشایی این جاده بیش از ۱۵ خانوار از نعمت راه ارتباطی و جاده مناسب بهره مند شدند.