رضایتمندی مردم از مسئول منابع طبیعی دیشموک/رفع تصرف۱۴۰هزار متر اراضی ملی+تصاویر
رضایتمندی مردم از مسئول منابع طبیعی دیشموک/رفع تصرف۱۴۰هزار متر اراضی ملی+تصاویر
به گزار ش خبرنگار در بازدید سرزده از اداره منابع طبیعی دیشموک، مردم و ارباب رجوع از عملکرد و برخورد وسعه صدر رئیس اداره منابع طبیعی دیشموک ابراز رضایت کردند.

به گزار ش خبرنگار در بازدید سرزده از اداره منابع طبیعی دیشموک، مردم و ارباب رجوع از عملکرد و برخورد وسعه صدر رئیس اداره منابع طبیعی دیشموک ابراز رضایت کردند.

به گزار ش خبرنگار در بازدید سرزده از اداره منابع طبیعی دیشموک، مردم و ارباب رجوع از عملکرد و برخورد وسعه صدر رئیس اداره منابع طبیعی دیشموک ابراز رضایت کردند.

بصورت سرزده و بدون هماهنگی قبلی به اداره منابع طبیعی دیشموک رفته تا کاری را پیگیری کنیم که کثرت حضور ارباب رجوع در اداره ما را برآن داشت تا به عنوان نوکر رسانه ای مردم دیشموک، ازمردم وضعیت نظرات و انتقادات و پیشنهاداتشان را نسبت به منابع طبیعی دیشموک جویا شویم.

از ارباب رجوع درمورد طریقه برخورد و توجیه شدن نسبت به موضوع کاری، ازسوی مسئولان منابع طبیعی پرسیدیم که ارباب رجوع ابراز رضایت کامل داشتند.

یک نفر سوال انتقادی داشت که آقای کریمی مسئول منابع طبیعی ایشان را قانع کرد و بعد از ان این ارباب رجوع با ابراز رضایت گفت:علئرغم رای مخالف دادگاه بر من ولی از زمان حضور آقای کریمی اختلافات کمتر و حل و فصل ها بیشتر می شوند و حتی آقای کریمی  بیشتر هدفش رضایت مردم است.

به گزارش خبرنگار, منابع طبیعی دیشموک یکی از ادارات دیشموک است که به صورت مکرر ارباب رجوع دارد.

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه، هدف ما رضایت مردم است، افزود: در کمتر از ۷۲ ساعت از ۲۰ پرونده بیش از ۱۴۰هزار متر زمین از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

وی افزود: این امر با تعامل با مردم و مسئولان بویژه دادگاه عمومی دیشموک انجام می شود.

تصاویر ذیل مربوط به حضور ارباب رجوع در منابع طبیعی دیشموک است: