رئیس مرکز بهداشتی و درمانی قلعه رئیسی منصوب شد
رئیس مرکز بهداشتی و درمانی قلعه رئیسی منصوب شد
طی حکمی داوود روان به عنوان رئیس مرکز بهداشتی و درمانی قلعه رئیسی منصوب و از زحمات صاحب نعمت الهی تقدیر و تشکر شد.

طی حکمی داوود روان به عنوان رئیس مرکز بهداشتی و درمانی قلعه رئیسی منصوب و از زحمات صاحب نعمت الهی تقدیر و تشکر شد.

صاحب نعمت الهی از مدیران خوب و توانمند چاروسا بود که بیش از ۵سال در این منطقه خدمت کرد و داوود روان که کارشناس مرکز بهداشتی بود به عنوان رئیس جدید منصوب شد.

در حاشیه این مراسم صاحب نعمت الهی گفت: خدمت صادقانه از مسائل مهمی است که باید در دستور کار هر مدیری و هر مسئولی قرار گرفته و همه مسئولان و کارکنان اداری باید در رفع مشکلات مردم تلاش کنند و فرق ندارد که در چه لباسی خدمت می‌کنید و مهم خدمت کردن به مردم است.