دود سیگار در ماه رمضان جنجال به پا کرد +عکس
دود سیگار در ماه رمضان جنجال به پا کرد +عکس
رکنا: راهب سرابی نژاد یکی از جانبازان امر به معروف و نهی از منکر است که به دلیل نهی از روزه‌خواری علنی مورد ضرب و شتم چند نفر اراذل قرار گرفته است.

راهب سرابی نژاد یکی از جانبازان امر به معروف و نهی از منکر است که در همین روزهای گذشته به دلیل تذکر به روزه خواری عمدی مورد ضرب و شتم چند جوان قرار گرفته است. سرابی نژاد درباره این موضوع می‌گوید:” چند روز قبل برای خرید نان برای افطاری رفته بودم و برادرم هم مغازه پدرم بود و هنگام خروجم از خانه گفت که وقت اذان است و می‌خواهم به خانه بروم به همین دلیل با من می آمد. وقتی در کوچه پیچیدم چهار جوان را دیدم که در دست سه نفرشان سیگار بود و دو نفرشان خیلی علنی به سیگار پک می زدند و دودش را به بیرون می‌دادند.”