خودکشی دختر ۱۲ساله
خودکشی دختر ۱۲ساله
دختر بچه پایه پنجم ابتدایی به خاطر فقر خودکشی کرد.

دختر بچه پایه پنجم ابتدایی به خاطر فقر خودکشی کرد. این کودک در یکی از مناطق بشدت محروم استان ایلام به علت فقر مالی و نداشتن لباس عید خودکشی کرده و جان سپرده است.

پدر این دختر بچه معلول است و به همراه ۵ عضو خانواده در فضایی ۱۲ متری در فقر مطلق زندگی می کنند.

ورود دادستان ایلام به موضوع خودکشی دختربچه

خسروی‌زاد دادستان ایلام اظهار کرد:

خودکشی دختر ۱۲ ساله بدلیل فقر به هیچ وجه قابل قبول نیست. در تماس با مدیرکل بهزیستی از وی خواستم شخصا به روستای مورد نظر رفته و گزارشی از وضعیت این خانواده و نیازهای آنان ارائه دهد.

نهادهای حمایتی موظف هستند بصورت مداوم وضعیت چنین خانواده‌هایی را مورد بررسی قرار داده تا از بروز چنین فجایعی پیشگیری کنند.

ابتدا بهزیستی موظف است نیازهای این خانواده را تامین کند در صورت نیاز سازوکاری جهت کمک به این خانواده به رسانه‌ها ارائه میشود تا در اختیار خیرینی که قصد کمک به آنها را دارند قرار دهند.