جلوه‌های ویژه‌ و ناب از راهپیمایی ۱۳ آبان دیشموک(تصاویر)
جلوه‌های ویژه‌ و ناب از راهپیمایی ۱۳ آبان دیشموک(تصاویر)
دیشموکی ها همزمان با سراسر کشور بصورت باشکوه در اهپیمایی 13 آبان شرکت کردند و این رسانه خبری جلوه های خاص و ناب و یژه ای از ان را به تصویر کشیده است.

دیشموکی ها همزمان با سراسر کشور بصورت باشکوه در اهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند و این رسانه خبری جلوه های خاص و ناب و یژه ای از ان را به تصویر کشیده است.

Facebook Twitter Telegram