جزئیات نشست منتخبین مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران
جزئیات نشست منتخبین مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران
نخستین دیدار و نشست سه جانبه منتخبین استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران برگزار شد

جزئیات نشست منتخبین مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران

نخستین دیدار و نشست سه جانبه منتخبین استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبر دیشموک ،در بیست و هشتمین روز از فروردین ماه نخستین دیدار و نشست منتخبین مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران برگزار شد.
این جلسه در فضای متاثر از شیوع ویروس کرونا برگزار شد هر سه منتخب بر وحدت و یکپارچگی جهت رشد و پیشرفت استان تاکید نمودند .
مقرر گردید با بهبود وضعیت جامعه منتخبین مردم استان در مجلس یازدهم نشستهای کاری با وزرا و مسئولین طراز اول اجرایی برگزار و نسبت به حرکت سریعتر پروژه های در دست اجرا و یا راکد پیگیری جدی نمایند .
بررسی وضعیت استان در دوران کنونی که با ویروس کرونا دست به گریبان است از دیگر محورهای این نشست بوده است .
همچنین مقرر گردید جلسات بعدی نیز در استان و با حضور استاندار و مدیران استانی نیز منعقد و گزارشهای لازم اخذ و با بهره گیری از تجربیات و نظرات کارشناسان و صاحبنطران حرکت رو به جلوی استان سرعت یابد .