جذب۴۵۰ میلیون تومان اعتبار جهت کارهای عمرانی روستاهای اقماری دیشموک
جذب۴۵۰ میلیون تومان اعتبار جهت کارهای عمرانی روستاهای اقماری دیشموک

صفا حبیبی بخشدار دیشموک در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: ۴۵۰میلیون تومان اعتبار جهت کارهای عمرانی روستاهای اقماری دیشموک جذب شد. وی به مشکلات موجود در روستاهای اقماری بخش اشاره و خاطرنشان کرد: ۴۵۰ میلیون تومان از محل ارزش افزوده و با عنایت فرماندار برای کارعمرانی روستاهای اقماری فاقد دهیاری جذب شد. حبیبی تصریح کرد: […]

صفا حبیبی بخشدار دیشموک در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: ۴۵۰میلیون تومان اعتبار جهت کارهای عمرانی روستاهای اقماری دیشموک جذب شد.

وی به مشکلات موجود در روستاهای اقماری بخش اشاره و خاطرنشان کرد: ۴۵۰ میلیون تومان از محل ارزش افزوده و با عنایت فرماندار برای کارعمرانی روستاهای اقماری فاقد دهیاری جذب شد.

حبیبی تصریح کرد: این اعتبار دریافت و کارهای موردنیاز در روستاهای شناسایی شده هزینه می شود.