فرمانده سپاه شهرستان کهگیلویه از برگزاری مراسم تکریم و معارفه حوزه مقاومت بسیج دیشموک خبر داد و گفت:این مراسم فردا صبح چهارشنبه 25 دیماه در محل حوزه بسیج دیشموک برگزار می شود.

فرمانده سپاه شهرستان کهگیلویه در گفتگو با خبر دیشموک از برگزاری مراسم تکریم و معارفه حوزه مقاومت بسیج دیشموک خبر داد و گفت:این مراسم فردا صبح چهارشنبه ۲۵ دیماه در محل حوزه بسیج دیشموک برگزار می شود.

 

به گزارش خبرنگار سید حمزه محقق زاده فرمانده سپاه کهگیلویه در این آئین حضور پیدا خواهد کرد.