توضیحات بخشدار دیشموک در رابطه با احداث ایستگاه برق در دیشموک
توضیحات بخشدار دیشموک در رابطه با احداث ایستگاه برق در دیشموک
بخشداری دیشموک کما فی سابق امادگی دارد در بحث پیشنهاد زمین و رفع معارضات، چنانچه کارشناسان شرکت برق زمین های پیشنهادی و مورد نظر را کارشناسی و تایید کنند، در جهت تسریع در روند احداث ایستگاه گام بردارد و همکاری های لازم و ویژه داشته باشد.

??? *توضیحات بخشدار دیشموک در رابطه با احداث ایستگاه برق در دیشموک/ بخشداری در روند کار تخصصی شرکت برق، دخالت ندارد

 

صفا حبیبی بخشدار دیشموک درخصوص احداث ایستگاه تقویت نیروی برق در دیشموک توضیحاتی ارائه داد، که به شرح ذیل می باشد.*

??اخیرا ریاست محترم شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه، علت عدم راه اندازی ایستگاه برق را عدم توافق بخشداران چاروسا و دیشموک عنوان کرد، که لازم است در این خصوص مطالبی مختصر جهت تنویر افکار عموم به اطلاع مردم رسانده شود.

به دلیل نوسانات برق افت ولتاژ در منطقه یکی از مطالبات به حق مردم بخش‌های چاروسا و دیشموک، احداث ایستگاه برق جهت تقویت ولتاژ برق بوده است.

بخشداری دیشموک با هدف احداث ایستگاه تقویت برق برای رفع نواسانات برق دیشموک، همواره پیگیر و تلاش زیادی دارد.

همچنین بخشداری دیشموک درسال گذشته با دعوت از مدیرعامل و رئیس شرکت توزیع نیروی برق استان و شهرستان، طی نشستی در محل بخشداری و بلکه ارتباطات تلفنی و حتی دیدار حضوری و یا مکاتبات اداری؛ پیگیر احداث ایستگاه بوده است.

باتوجه به اینکه بنا به تشخیص کارشناسان شرکت که نواسانات برق دیشموک به دلیل فاصله طولانی خط بوده و باید ایستگاه در مرکز بخش راه اندازی شود، بخشداری دیشموک هم نسبت به رفع نواسانات برق نیاز به احداث نیروگاه برق را لازم و ضروری دانسته و پیشنهاد بخشداری مبنی بر راه اندازی ایستگاه، مصرانه بوده است.

طی سال های گذشته شرکت توزیع نیروی برق شهرستان و استان به همراه برق منطقه ای خوزستان از زمینهای متعددی جهت احداث ایستگاه از چند نقطه “زمین” در بخش دیشموک بازدید به عمل آورده‌اند.

البته بخشداری دیشموک هیچ گونه دخالتی در امر کار کارشناسی شرکت توزیع نیروی برق نداشته و ندارد.

چند نقطه محل” زمین” توسط بخشداری دیشموک پیشنهاد داده شد، که کارشناسان از محل بازدید نموده و می بایست توسط شرکت توزیع نیروی برق کارشناسی و تملک گردد، ولی این شرکت از انجام این کار معذور و از تملک خودداری کرده است.

تاکنون شرکت قادر به تملک زمین و راه اندازی ایستگاه نبوده است.

فلذا، نباید بزرگواران کم کاری خود را به نام بخشداران چاروسا و دیشموک گذاشته و خود را مبرا کنند.

از مسئولان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان و استان خواهشمندیم بجای طفره رفتن، حقایق را به مردم اعلان و نسبت به انجام وظیفه خویش جهت خدمت به مردم بخش های دیشموک و چاروسا؛ حداکثر تلاش خود را داشته و در انجام امر تسریع بخشند.

بخشداری دیشموک کما فی سابق امادگی دارد در بحث پیشنهاد زمین و رفع معارضات، چنانچه کارشناسان شرکت برق زمین های پیشنهادی و مورد نظر را کارشناسی و تایید کنند، در جهت تسریع در روند احداث ایستگاه گام بردارد و همکاری های لازم و ویژه داشته باشد.

*صفا حبیبی*
*بخشدار دیشموک*