تقدیر از خویشتن داری خانوده مقتول/معرفی قاتل/پیگیری و اقدامات‌مراجع انتظامی و قضایی/سیر مراحل قانونی
تقدیر از خویشتن داری خانوده مقتول/معرفی قاتل/پیگیری و اقدامات‌مراجع انتظامی و قضایی/سیر مراحل قانونی
وی از خانوده مقتول که با خویشتن داری به تامین امنیت در منطقه کمک شایانی داشتند تشکر کرد و گفت : قاتل به مراجع قضایی تحویل داده شد و در حال سیر مراحل قانونی است .

به گزارش خبر دیشموک، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به قتل به وقوع پیوسته در بخش دیشموک گفت : پس از وقوع قتل توسط جوان ۲۰ ساله و متواری شدن وی ، پیگیری و اقدامات لازم توسط مراجع انتظامی و قضایی صورت گرفت .

سرهنگ سید محمد موسوی افزود : با پیگیری مجدانه بخشدار چاروسا ، بزرگان و ریش سفیدان منطقه ، قاتل به مرجع انتظامی شهرستان تحویل داده شد .

وی از خانوده مقتول که با خویشتن داری به تامین امنیت در منطقه کمک شایانی داشتند تشکر کرد و گفت : قاتل به مراجع قضایی تحویل داده شد و در حال سیر مراحل قانونی است .