تعدیل در روند تسهیلات اعطایی به مردم در اولویت کاری بانک ها قرار گیرد
تعدیل در روند تسهیلات اعطایی به مردم در اولویت کاری بانک ها قرار گیرد
نوع وثیقه گذاری وام های زیر ١٠٠ میلیون با در نظر گرفتن اعتبار سنجی مشتری نافی اصل قوانین بانکی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک، فرماندار کهگیلویه گفت: بانکها می توانند با اسان گیری و اعتبار سنجی در قوانین بانکی نوع وثیقه گذاری وام های زیر ١٠٠میلیون تومان را تعدیل نمایند

فرماندار کهگیلویه در نشست کمیته امور بانکی با اشاره به نقش تسهیل گری و حساس بانک ها در خدمت رسانی به مردم اظهار داشت:تسهیل در ضمانت های بانکی,ایجاد وحدت رویه در اخذ وثیقه ,شفاف سازی در اطلاعات خدمات بانک ,پیگیری وصول مطالبات و تسهیل در پرداخت وام های قرض الحسنه در پایان سال در شرایط حاد معیشت اصل رضایت مندی مشتری را در رقابت بانکها رقم می زند
وی تصریح کرد :نوع وثیقه گذاری وام های زیر ١٠٠ میلیون با در نظر گرفتن اعتبار سنجی مشتری نافی اصل قوانین بانکی نیست و بانکها می توانند با این رویکرد هم خدمات شان را ارایه دهند هم در رضاتمندی مشتریانشان موفق عمل کنند.

وی افزود:کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت است طبیعتا می تواند با در نظر گرفتن قوانین بانکی حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش قراردهد .

وی با بیان اینکه برخی گزارش ها حاکی از ان است که بعلت عدم همکاری بانک ها با متقاضبان معرفی شده از سوی دستگاههای اجرایی سهم شهرستان در حوزه اشتغال پر نشده است تاکید کرد: با تعامل دلسوزانه باید تلاش کرد که اعتبارات شهرستان به طور کامل جذب شود و از فرصت ها استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: بانکها در ارایه خدمات تکریم ارباب رجوع که همان اصل مشتری مداری است را مورد نظر داشته باشند .

انتهای پیام/

  • نویسنده : وحید آهنگ