تشکیل قرارگاه جدید برای کنترل کرونا در کشور
تشکیل قرارگاه جدید برای کنترل کرونا در کشور
جانشین وزیر کشور در قرارگاه عملیاتی ستاد کرونایی کل کشور گفت: درخواست تشکیل یک قرارگاه جدید برای کنترل کرونا را داده‌ایم و هفته آینده این درخواست تصویب می‌شود.

سردار محمدحسین سپهر، در جلسه قرارگاه کرونایی استان تهران، اظهار داشت: وضعیت کنترل کرونا باید تداوم داشته باشد و همه باید در این زمینه کمک کنند. ما باید خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم و مدیریت درست این بیماری، صلاحیت مدیریتی کشور را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این زمینه باید توجه خاصی به تهران داشته باشیم به همین منظور برای جلوگیری از غافلگیر شدن در شیوع کرونا، باید برای پایلوت قرار دادن تهران اقدام کنیم.

سردار سپهر اظهار داشت: در این راستا درخواست تشکیل یک قرارگاه را داده‌ایم و شنبه آینده تشکیل این قرارگاه تصویب می‌شود.