برنامه سفر استاندار به دیشموک!/ ناهار در منزل شخصی!
برنامه سفر استاندار به دیشموک!/ ناهار در منزل شخصی!
درصورتی خبر سفر استاندار به دیشموک توسط بخشدار تایید است که از برنامه های سفر "کلانتری"فقط پذیرایی "ناهار" و آن هم در منزل شخصی تعیین است.

درصورتی خبر از سفر استاندار به دیشموک است که گویا فقط برنامه ناهار کلانتری و ان هم در منزل شخصی یک مسوول و با هزینه بیت المال مشخص؛ است.

حال که اولین سفر کاری استاندار به کهگیلویه و دیشموک می باشد؛ امید است از قبل برنامه های سفر تعیین و دیدارهای مردمی باشد تا مردم بتوانند رودررو مشکلات را بیان کنند.

این مهم در صورتی است که مسوولان می توانستند زمینه پذیرایی از مهمانان و استاندار محترم را در یک مکان همچون خوابگاه با کیفیت کمیته امداد فراهم تا هم شرایط دیدار مردمی فراهم شود و هم پذیرایی در خورشان مسوولان ارشد استانی صورت پذیرد.

البته ابتدا بخشدار دیشموک از برنامه های سفر کلانتری در دیشموک خبر داد و گفت: بازدید از روستاها از جمله برنامه های سفر وی خواهد بود ولی دوباره گفت فرماندار هنوز برنامه را به ما هماهنگ نکرده و ارائه نداد.

تلاش زیادی کردیم تا برنامه دقیق سفر استاندار به دیشموک را جهت اطلاع عموم و استقبال ویژه تهیه ولی مسوولان پاسخی دقیقی نداشتند.