برقرسانی به غسالخانه روستای سربیشه دیشموک
برقرسانی به غسالخانه روستای سربیشه دیشموک
فاطمی اذعان کرد: ترانس "پمپاژ" اب شهری هم امروز ترمیم وبرق آن عادی گردید .

جبار فاطمی اظهار کرد: برق غسالخانه روستای سربیشه تا چند روز آینده نصب و وصل می شود.

وی افزود: پایه های عمود آن نصب گردید.

رئییس اتفاقات برق دیشموک تصریح کرد: برق رسانی به بیش از ۲۰خانوار سطح بخش که تاکنون برق نداشتند؛ در دستور کاراین که مهم به زودی انشالله انجام خواهدشد.

فاطمی اذعان کرد: ترانس “پمپاژ” اب شهری هم امروز ترمیم وبرق آن عادی گردید ۰٫