اجرای پمپاژ رودسمه/تکمیل سالن ورزشی درغک و مصلی شهر دیشموک
اجرای پمپاژ رودسمه/تکمیل سالن ورزشی درغک و مصلی شهر دیشموک
صفا حبیبی به تشکیل نشست کمیته برنامه ریزی توزیع اعتبارات از محل اعتبارات نفت و متوازن و حتی ارزش افزوده اشاره و گفت: یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان برای پروژه یک هزار هکتاری پمپاژ رودسمه_ دلی_ ده احمد در جهت ایجاد اشتغال و ابیاری زمین های کشاورزی؛ تخصیص داده شد.

بخشدار دیشموک با اشاره به سهم دیشموک از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی،گفت: پروژه ابیاری پمپاژ رودسمه با یک میلیاردو۹۰میلیون تومان بصورت جدی کلید می خورد.

صفا حبیبی به تشکیل نشست کمیته برنامه ریزی توزیع اعتبارات از محل اعتبارات نفت و متوازن و حتی ارزش افزوده اشاره و گفت: یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان برای پروژه یک هزار هکتاری پمپاژ رودسمه_ دلی_ ده احمد در جهت ایجاد اشتغال و ابیاری زمین های کشاورزی؛ تخصیص داده شد.

وی افزود: همچنین یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان برای تکمیل مصلی شهر دیشموک و سیصد میلیون تومان برای چمن ورزشی شهر درنظر گرفته شد.

حبیبی بیان کرد: ۳۶۰ میلیون تومان برای تکمیل سالن ورزشی درغک از محل ارزش افزوده؛ اختصاص یافت.

بخشدار دیشموک به بحث جاده راه ارتباطی دیشموک و قلعه ریسی اشاره و اذعان کرد: روکش اسفالت دیشموک _جاورده بصورت حتمی برای امسال در دستور کار است.

بخشدار دیشموک به اهمیت جاده دیشموک_خورستان هم اشاره کرد و گفت: جاده تنگ چویل به خورستان هم از همین محل؛ تامین اعتبار و تسهیل می یابد.

حبیبی به مشکلات اجم پرداخت و گفت: ۷۰۰ میلیون تومان جهت احداث پل ۴۰ متری اجم تخصیص یافته است.

بخشدار دیشموک توجه کمیته برنامه ریزی به راههای روستای دیشموک را مورد تقدیر دانست و گفت: برای بهبود وضعیت راههای روستایی اعتباراتی در نظر گرفته شد که در ادامه جزییات بیشتری منتشر خواهیم کرد.

حبیبی با بیان اینکه؛ هدف کمیته برنامه ریزی تکمیل پروژه هایی است که در استانه تکمیل هستند؛ گفت: برای احداث سکوی ورزشی ورزشگاه ازادی شهر و حوزه منابع طبیعی هم تدابیری خوبی اندیشیده شده است.