آسفالت راه روستایی دیشموک+تصاویر
آسفالت راه روستایی دیشموک+تصاویر
مدیرکل راهداری استان گفت: با مشارکت بنیادعلوی و پیگیری های نماینده مردم شهرستان های چهارگانه،استاندار و فرماندار، راه ارتباطی روستاهای گودبند_سرپر به سرسر آسفالت می شود.

مهندس نصیری  مدیرکل راهداری استان گفت: با مشارکت بنیادعلوی و پیگیری های نماینده مردم شهرستان های چهارگانه،استاندار و فرماندار، راه ارتباطی روستاهای گودبند_سرپر به سرسر آسفالت می شود.

گزارش تصویری: