معاون جهادکشاورزی دیشموک مطرح کرد:

رحیمی اذعان کرد: از آقای اهنگ خبرنگار بخش که امانت ، مسئولیت ، تعهد ، دلسوزی که وظیفه خبرنگاریست به درستی به جا می اورند؛ تشکر می شود .

محمد جواد رحیمی معاون جهاد کشاوورزی دیشموک در گفتگو با خبر دیشموکبه اقدامات صورت گرفته در سطح بخش توسط مرکز جهاد کشاورزی اشاره و اظهار کرد: ابرسانی به باغات اسیب دیده به وسیله تانکرهای آبرسانی سیار در سطح باغات بخش، انجام می شود.

رحیمی گفت:؛ احداث باغ در اراضی شیبدار که با مشارکت مردم صورت می‌گیرد و می توان از جمله مزایای این طرح مقابله با فرسایش خاک، حفظ و احیای منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف اراضی ، پیشگیری از تغییر کاربری‌های نامناسب زمین‌های کشاورزی و ملی، استفاده از روان آب‌های سطحی،با هدف افزایش بهره‌ وری در باغ‌های دیم، حفاظت از آب و خاک باتوجه به تنش آبی در سطح منطقه، اشهره کرد.

وی گفت: لذا از عموم مردم بخش که دارای زمین های متناسب با طرح فوق هست دعوت میشود به مرکز جهاد کشاورزی بخش مراجعه کنند تا مراحل کارشناسی وتشکیل پرونده آنها انجام شود.

رحیمی بیان کرد: انجام دورهای اموزشی توسط کارشناسان مرکز در سطح بخش   درزمینه های زراعت ، حفظ نباتات ، امور دام ، آب و خاک ، اشتغال زنان روستایی و دامپزشکی. با هدف افزایش سطح اطلاعات بهره بردارن و آشنایی آنان با اصول و فن آوری های روزجهت تولیدوسودبیشتر زمینه احداث طرح مورد نظر، هم ان می شود.

معاون جهاد کشاورزی دیشموک بیان کرد: ان شالله پاک گذاری تراکتورهای فاقد شماره با حضور کارشناسان راهنمایی رانندگی در مرکز جهاد کشاورزی انجام خواهد شد؛ لذا از کلیه تراکتوردارنی که فاقد پلاک هستند دعوت می شود جهت انجام مراحل تشکیل پرونده به مرکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند هرچند اطلاع رسانی لازم هم انجام شد است.

رحیمی اذعان کرد: از آقای اهنگ خبرنگار بخش که امانت ، مسئولیت ، تعهد ، دلسوزی که وظیفه خبرنگاریست به درستی به جا می اورند؛ تشکر می شود .

وی متذکر شد: خبرنگار همواره در عمق جامعه وبین مردم زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری واطلاع رسانی هر جامعه ای ، مرهون تلاش این عزیزان است