رئیس کمیته امداد دیشموک عنوان کرد:

رضا ایزدی رئیس کمیته امداد دیشموک در گفتگو با خبرنگار گفت:در جهت رفع محرومیت و بویژه مساعدت محرومان خسارت دیده ناشی از سیل و بارندگی اخیر؛ کمیته امداد خدمات زیادی ارائه داد.

وی افزود: از کمک های موردی گرفته تا مساعدت با توزیع بسته غذایی از جمله موارد اقدام این نهاد مقدس بوده است.

ایزدی تصریح کرد: تلاش ما در جهت حمایت مردم محروم و تحت پوشش بوده تا خسارات وارده جبران شوند .

وی تاکید کرد: حضور جناب دکتر مبشری مدیرکل محترم کمیته امداد در روستاهای دیشموک بسیار مثمرثمر بوده و بخش اعظمی از مشکلات مردم روستاهای پای پره و رودسمه با همکاری مردم؛رفع می شود.

ایزدی گفت: نگاه ویژه دکتر مبشری به مناطق محروم بویژه دیشموک؛ را قدردان هستیم.

وی به خبرهای مبنی برترک تحصیل دانش اموزان روستایی اشاره کرد و گفت: این نهاد مقدس اماده همکاری برگرداندن دانش اموزان تحت پوشش را دارد.

ایزدی بیان کرد: دختران در خوابگاها در دهدشت به تحصیل مشغول و برای پسران هم در شهر دیشموک امکان ادامه تحصیل خواهد بود.

رئیس کمیته امداد دیشموک متذکر شد: اگر دانش اموزانی تحت پوشش بوده و به دلیل مسائل مالی ترک تحصیل کرده؛ ما حاضریم حداکثر کمک و مساعدت را کرده تا دانش آموزان را به درس و مدرسه برگردانیم.