جوابیه/

جوابیه شرکت تعاونی فجر دیشموک به خبر رسمیت نداشتن انتخابات هیئت مدیره شرکت دیشموک

مسوولان شرکت تعاونی فجر دیشموک به مصاحبه منتشر شده بخشدار در خبر دیشموک مبنی بر یرقانونی بودن و ابطال انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی دیشموک؛ واکنش نشان داده و اظهار دارند: براساس اساسنامه انتخابات برگزار شد.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم

✅انتخابات انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی فجر دیشموک براساس اساسنامه انتخابات برگزار شد.

✳️ این انتخابات برابر قوانین مجمع و شرکت و با حضور اعضا و رئیس و مسوول مربوطه شهرستان صورت پذیرفت.

✳️برابر با قوانین برگزاری انتخابات؛ هیچ گونه تخلف و تقلبی نبود و اقدام خلاف قوانین هم صورت نگرفت.

✍انتخابات سالم برگزار و اعضای هئیت مدیره معرفی شدند.

✅ هیچ یک از افراد انتخابی هیات مدیره هیچ گونه نسبت نسبی وسببی با مدیرعامل فعلی ندارند واز طرفی این موضوع مدت زیادی است که در دست برسی بوده است و با نظارت سازمان تعاون روستایی که متولی این امر میباشد؛ بوده است.

👌هر شخصی حقیقی و حقوقی اعتراضی بر این انتخابات دارد؛ کتبا گزارش دهد تا از طریق مراجع ذی ربط بررسی و درصورت صحت؛ برخورد قانونی صورت می گیرد.

پایان