امروز و به مناسبت چهل سالگی انقلاب/

✳️همایش پیاده روی خانوادگی در روستای گراب با همت اندیک مسوول ورزش و جوانان، بستانی مسوول هیئت همگانی و جعفری دهیار روستای گراب؛ باشکوه برگزار شد.

✅رحمان اندیک مسوول ورزش و جوانان با بیان اینکه؛ امروز یکی از منظم ترین و باشکوه ترین همایش پیاده روی روستایی برگزار شد؛ افزود: اقای جعفری دهیار روستا در برگزاری این همایش سنگ تمام گذاشت.

✅عین الله بستانی مسوول هیئت همگانی هم اظهار کرد: توجه ویژه و همکاری دهیار روستا کمک شایانی به برگزاری این همایش کرد.

✳️بستانی ضمن دعوت از دهیاران دیگر روستاها به همکاری جهت برگزاری چنین برنامه های فرهنگی ورزشی؛ گفت:برگزاری چنین همایش هایی برای بحث فرهنگی و ورزشی؛ از اهمیت ویژه ای خوردار است.

✅بستانی به باشکوه برگزار شدن همایش پیاده روی گراب اشاره و اذعان کرد: توجه؛ عنایت و تدبیر آقای جعفری دهیار روستا برای کارهای فرهنگی؛ نشان می دهد که دهیار یک روستا به بحث فرهنگی منطقه؛ اهمیت می دهد.

🌹بستانی گفت: چنین دهیارانی شایسته ی مورد تقدیر بوده و امید است دیگر دهیاران هم همت کرده و در برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشی؛ پیش قدم شوند.


@khabardishmook