یادواره شهدای دیشموک+تصاویر
یادواره شهدای دیشموک+تصاویر
یادواره شهدای دیشموک برگزار شد.

یادواره شهدای بخش دیشموک باشکوه برگزار شد.