گلایه برخی مردم از نبود مسئول فنی در داروخانه دیشموک
گلایه برخی مردم از نبود مسئول فنی در داروخانه دیشموک
بعضا داروخانه شهر دیشموک بدون حضور مسئول فنی اقدام به تحویل دارو به مردم می کند.

به گزارش خبر دیشموک، برخی شهروندان دیشموک از غیبت مسئول فنی در داروخانه شهر دیشموک گلایه دارند.

بنا به درخواست مردم خبر دیشموک موضوع را پیگیری کرده است.

بعضا داروخانه شهر دیشموک بدون حضور مسئول فنی اقدام به تحویل دارو به مردم می کند.

چند روز پیش هم خبرنگار خبر دیشموک عینا غیبت مسئول فنی را رصد کرده که متصدیان داروخانه با بیان اینکه باید مسئول فنی حضور داشته باشد، بیان کردند: مسوول داروخانه فقط امروز مرخصی بوده و همیشه حضور دارند!.
خبر دیشموک ضمن تقدیر از تلاش و زحمات مسوولان بهداشت و درمان و داروخانه، از مسوولان شبکه بهداشت کهگیلویه خواهشمند است موضوع را بررسی و از حضور مسوول فنی داروخانه در محل، برابر قانون مطمئن باشند.

خبر دیشموک باوجود اینکه بعضا غیبت مسوول فنی را عینا مشاهده کرده، ولی برابر باقانون حق پاسخگویی و جوابیه مسوولان داروخانه و شبکه بهداشت را محفوظ می داند.

ماده ۲۶ اخذ مجوز تاسیس داروخانه به شرح ذیل است.
نحوه اخذ تعرفه خدمات دارویی داروخانه و نظارت بر آن:

الف)نحوه اخذ تعرفه :
تعرفه داروخانه بابت ارائه خدمات دارویی زیر و با رعایت قانون و مقررات جاری و ضوابط علمی و حرفه ای اخذ می گردد:
۱٫ حضور فعال مسئول فنی در داروخانه
۲٫ کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده با قید دستورات دارویی ضوابط علمی توسط مسئول فنی
۳٫ کنترل نسخ و تطبیق داروهای تجویز شده با سن و جنس بیمار مسئول فنی
۴٫ مشاوره با بیمار در حین ارائه نسخه از قبیل بررسی صحت دوزاژ تجویزی و عوارض جانبی داروها، تداخلات دارویی و در صورت لزوم بیماری زمینه ای، بارداری، شیردهی توسط مسئول فنی
۵٫ عرضه داروهای بدون نسخه فهرست اعلام شده و راهنمایی دارویی مصرف آنها توسط مسئول فنی
۶٫ رعایت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجویز شده با ارائه توضیحات لازم، برچسب زنی مناسب و تحویل بهداشتی آنها توسط مسئول فنی
۷٫ بررسی ابهام داروهای تجویزی در نسخه و در صورت لزوم جایگزینی پس از مشاوره با پزشک معالج توسط مسئول فنی
۸٫ نظارت بر شرایط نگهداری داروها، تاریخ مصرف و نحوه عرضه آنها توسط مسئول فنی
۹٫ بررسی اشکالات مشاهده شده در داروها و گزارش به مراجع ذیربط توسط مسئول فنی
ب) نحوه نظارت:
جلب نماید .

ماده ۱۹

چگونگی معرفی داروساز مسئول فنی و حداقل تعداد داروساز مورد نیاز هر شیفت داروخانه به نحویکه کیفیت ارائه خدمات دارویی به صورت مطلوب انجام گیرد بر طبق ضوابط خواهد بود .

ماده ۲۰

برای قبول مسئولیت فنی داروخانه ها برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی با تایید کمیسیون قانونی و توسط دانشگاه صادر می شود . اخذ برگ مذکور برای پذیرش سمت مسئولیت فنی داروخانه الزامی است .
تبصره ۱- در اجرای مفاد این ماده برای قبول مسئولیت فنی داروخانه ها پس از صدور برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی نیاز به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست .
تبصره ۲- در صورت وقوع تخلف از ضوابط و مقررات مربوطه صلاحیت مسئولیت فنی داروخانه حسب درخواست دانشگاه قابل طرح مجدد در کمیسیون قانونی به منظور تایید مجدد صلاحیت و یا رد صلاحیت خواهد بود .