گزارش تصویری/اجرای طرح (شهید حاج قاسم سلیمانی) در دیشموک
گزارش تصویری/اجرای طرح (شهید حاج قاسم سلیمانی) در دیشموک

ستوانیکم پاسدار کریم انصاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک با اشاره به اجرای طرح (شهید حاج قاسم سلیمانی) در دیشموک که با نظم خوبی صورت می گرد، افزود: همچنان با قوت در حال ادامه هستیم.

ستوانیکم پاسدار کریم انصاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک با اشاره به اجرای طرح (شهید حاج قاسم سلیمانی) در دیشموک که با نظم خوبی صورت می گرد، افزود: همچنان با قوت در حال ادامه هستیم.

تصاویر ذیل مربوط به هفته گذشته است.

همکاری بسیج، بهداشت و هلال احمر