گرافیک/قصه‌های آسمانی| عارفا ما،عاشق‌ما مخلص ما
گرافیک/قصه‌های آسمانی| عارفا ما،عاشق‌ما مخلص ما

گرافیک/قصه‌های آسمانی| عارفا ما،عاشق‌ما مخلص ما

قصه‌های آسمانی| عارفا ما،عاشق‌ما مخلص ما

روایتی از سردر دل‌هاحاج قاسم سلیمانی در باره حسین یوسف الهی: از عوامل بر حق بودن‌مان در جنگ، من آن روحیاتی که از رزمندگان مان بروز میکرد که بیشتر شباهت داشت به یک حالت سیر و سلوک! ما میخواستیم عملیات کنیم قبل از عملیات کربلای پنج، آن روز دو تا از بچه‌های ما به نام‌های اکبرموسایی پور و حسین صادقی رفتن برای شناسایی و برنگشتند. من خیلی ناراحت شدم.
برادری داشتیم به نام حسین یوسف الهی که من در خاطراتم زیاد از اوگفتم. از اولیای الهی بود برجسته بود. وقتی حسین آقا میگفتن، یک حسین آقا بیشترآنجا نبود. شاید آنجا صدها حسین بود. اما حسین آقا یک حسین آقا بود. او گفت: فردا اکبر موسایی پور بر میگردد! یک خنده ظریفی کنج لبش داشت! میگفت. این را حسین پسر غلامحسین میگوید…
فردا نزدیک‌های یک بعداز ظهر بود که یک سیاهی روی آب پیدا شد. دیدند اکبر موسایی پور است. روز بعد هم قصه‌های آسمانی| حسین صادقی آمد! به درجه ای رسیده بود که بعضی از اولیای و بزرگان این جایگاه پس از ۸۰ سال می‌رسند، رسیده بود. | طراح: علیرضا ذاکری