پیشنهادی جهت کاهش آسیب های اجتماعی/ مدیران جزیره ای عمل می کنند
پیشنهادی جهت کاهش آسیب های اجتماعی/ مدیران جزیره ای عمل می کنند
مدیرکل صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد با طرح یک پیشنهاد گفت: برای کم شدن آسیب های اجتماعی یک سند مشخص تنظیم و وظایف مدیران مشخص شود.

مدیر کل صدا وسیمای استان کهگیلویه بویراحمد با طرح یک پیشنهاد گفت:برای اینکه آسیب‌های اجتماعی در استان کم شود باید یک سند مشخص تنظیم و در این سند وظایف مدیران و دستگاه‌ها در رابطه با آسیب‌های اجتماعی مشخص شود.
امیر رئوف افزود: صدا و سیمای مرکز استان برای معرفی برنامه‌های اوقات فراغت ادارات و دستگاه‌ها آماده است.
نوروزی رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: متاسفانه جلسات برگزار شده در این زمینه بدون خروجی بوده که باید فکری اساسی کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: مصوبات باید تا رسیدن به نتیجه نهایی توسط دستگاه‌های ذیربط دنبال شوند.
نظری با بیان اینکه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید همه مدیران هم فکر شوند افزود: نباید هیچ مدیری به صورت جزیره‌ای عمل کند.