پیام جوانان انقلابی به عاملان و آمران ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید محسن فخری زاده
پیام جوانان انقلابی به عاملان و آمران ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید محسن فخری زاده

حوزه شهید میثمی دانشگاه یاسوج با همکاری هسته مقاومت بین الملل بسیج دانشجویی استان در پیام های دو زبانه به سران و عاملان ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید محسن فخری زاده هشدار دادند.

کهگیلویه و بویراحمد، در زیر پیام این جوانان انقلابی را مطالعه می کنید:

همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند دشمنان با ترور شخصیت های بزرگ ما اسلام ما را تایید می کنند و بر حق بودن ایران تاکید می کنند، ما جوانان انقلابی به صهیون ها، مستکبرین غربی و دست نشاندگان داخلی آنان که حامیان دروغینحقوق بشر و دموکراسی هستند تذکر می دهیم که با ترور بزدلانه شخصیت های برجسته ای چون سردار قاسم سلیمانی و دکتر محسن فخری زاده هیچگاه نمی توانند ایران را از رسیدن به قله های پیشرفت و آزادگی بازدارند ، کار و راه آن ها بسته و متوقف نخواهد شد و انتقام سخت دو شهید عزیزمان را میگیریم اما زمان و مکان آن را خودمان تعیین می کنیم و خوابتان را بیش از پیش آشفته خواهیم کرد.

*The message of the revolutionary youth to the perpetrators of the assassination*
*Martyr Haj Qasem Soleimani and Martyr Mohsen Fakhrizadeh*

As Imam Khomeini said, the enemies corroborate our Islam by the assassination of our outstanding icons and emphasize the legitimacy of Iran. We, the revolutionary youngsters warn the Zionists, western Imperialism, and their domestic pawns, the treacherous pro-human rights and preachers of phony democracy, that cowardly assassination of prominent symbols such as Gen. Soleimani and Dr. Fakhrizadeh, will not discourage Iran from attaining the pinnacle of advancement and freedom; their ventures and route will not be ended or blocked for sure. We will take fierce vengeance of them from the ones who were in charge in the time and place which we determine and disturb your sleep even more.