معدوم سازی بستنی های فاسد در دیشموک/مردم مطمئن باشند بر بازار دیشموک نظارت مستمر می شود +تصاویر
معدوم سازی بستنی های فاسد در دیشموک/مردم مطمئن باشند بر بازار دیشموک نظارت مستمر می شود +تصاویر
مسوول بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان دیشموک متذکر شد: بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان دیشموک تلاش دارد تا در راستای خدمت به مردم علاوه بر گزارشات وصول شده مردمی، نظارت جدی و مستمر برسطح بازار داشته باشد.

مسوول مرکز بهداشت و درمان دیشموک از معدوم سازی بستنی های فاسد در شهر دیشموک خبر داد.

علی بخش فرامرزی گفت: با همت مسوول بهداشت محیط مرکز بهداشت و با پیگیری های مکرر وی، بستنی های فاسد جمع اوری شد.

مهندس فرزانه ارم در این باره  تصریح کرد: با نظارت مستمر از سطح بازار که ادامه دارد و با هرگونه تخطی در روند اجرای قوانین بهداشتی البته با دستور قضایی برخورد خواهد شد، این موارد ضبط و کشف شد.

خانم ارم از مردم خواست تا تخلفات بهداشتی را به بهداشت محیط مرکز بهداشت گزارش دهند.

مسوول بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان دیشموک متذکر شد: بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان دیشموک تلاش دارد تا در راستای خدمت به مردم علاوه بر گزارشات وصول شده مردمی، نظارت جدی و مستمر برسطح بازار داشته باشد.